PRAMET
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: APLIKACE I. VÝZVA

Název projektu: Výzkum a vývoj komplexní technologie výroby speciálních wolframových pseudoslitin na bázi práškové metalurgie

Poskytovatel dotace: Ministrestvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název vázvy: 01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA
Řešitelé: CLASIC CZ, spol. s r.o., MABAVE, s.r.o.
Smluvní výzkum: UJP PRAHA a.s.
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/000433
Realizace: 03/2017 – 03/2020
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření komplexní poloautomatické technologické linky určené k výrobě specializovaných wolframových pseudoslitin na bázi práškové metalurgie. Výsledkem projektu bude nová modulární technologická linka na výrobu válcových odlitků s možností průběžného rozšiřování výrobní kapacity, výrazně nižšími pořizovacími náklady a podstatným snížením pracnosti a množství odpadového materiálu při finálním zpracování konečného produktu.
Rozpočet projektu: 36 880 000,- CZK
Etapy:
E01 Návrh a vývoj jednotlivých technologických prvků kompletní linky
E02 Prototypy pecí
E03 Naladění technologických parametrů pro různé typy slitin
E04 Ověření funkčnosti technologického celku a srovnání přínosů nové technologie s klasickými

Smluvní výzkum: Oba řešitelé využívají dlouholetých zkušeností výrobce wolframových materiálů – společnosti UJP PRAHA a.s., která formou smluvního výzkumu poskytuje řešitelům nezbytné know-how v oblasti nastavení technických parametrů a optimalizace teplotních křivek pro novou generaci pecí. Výsledky smluvního výzkumu je možné poskytnout v souladu s podmínkami Programu ostatním zájemcům o jejich využití.
PROJEKTY OPPIK
 
 
© 2012-2023 MABAVE, s.r.o.